2011-2012

Uchwały z dn. 28.12.12

Uchwała nr XXXII (223) 2012 w sprawie planu pracy RM
Uchwała nr XXXII (224) 2012 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej
Uchwała nr XXXII (225) 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXXII (226) 2012 w sprawie Uchwały Budżetowej na 2013
Uchwała nr XXXII (227) 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXXII (228) 2012 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego
Uchwała nr XXXII (229) 2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
Uchwała nr XXXII (230) 2012 w sprawie udzielenia bonifikaty
Uchwała nr XXXII (231) 2012 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr XXXII (232) 2012 w sprawie obwodów do głosowania

Uchwały z dn. 10.12.12

Uchwała nr XXXI (219) 2012 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej
Uchwała nr XXXI (220) 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXXI (221) 2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Uchwała nr XXXI (222) 2012 w sprawie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady

Uchwały z dn. 03.12.12

Uchwała nr XXX (217) 2012 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego RM
Uchwała nr XXX (218) 2012 w sprawie obligacji komunalnych

Uchwały z dn. 26.11.12

Uchwała nr XXIX (194) 2012 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej
Uchwała nr XXIX (195) 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXIX (196) 2012 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu
Uchwała nr XXIX (197) 2012 w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała nr XXIX (198) 2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Uchwała nr XXIX (199) 2012 w sprawie podatku
Uchwała nr XXIX (200) 2012 w sprawie kapitału RPWiK
Uchwała nr XXIX (201) 2012 w sprawie nadania nazwy drodze w Mokrzyskach
Uchwała nr XXIX (202) 2012 w sprawie nadania nazwy PP w Szczepanowie
Uchwała nr XXIX (203) 2012 w sprawie nadania tytułu
Uchwała nr XXIX (204) 2012 w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwała nr XXIX (205) 2012 w sprawie pomnika przyrody
Uchwała nr XXIX (206) 2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/195/2008
Uchwała nr XXIX (207) 2012 w sprawie czystości i porządku w Gminie
Uchwała nr XXIX (208) 2012 w sprawie zadania dla MZGM Sp. z o.o.
Uchwała nr XXIX (209) 2012 w sprawie upoważnienia dla MZGM Sp. z o.o.
Uchwała nr XXIX (210) 2012 w sprawie odpadów komunalnych
Uchwała nr XXIX (211) 2012 w sprawie wzoru deklaracji
Uchwała nr XXIX (212) 2012 w sprawie odpadów komunalnych
Uchwała nr XXIX (213) 2012 w sprawie odpadów komunalnych
Uchwała nr XXIX (214) 2012 w sprawie odpadów komunalnych
Uchwała nr XXIX (215) 2012 w sprawie odpadów ciekłych
Uchwała nr XXIX (216) 2012 w sprawie odpadów komunalnych

Uchwały z dn. 29.10.12

Uchwała nr XXVIII (190) 2012 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej
Uchwała nr XXVIII (191) 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXVIII (192) 2012 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z radnym
Uchwała nr XXVIII (193) 2012 w sprawie planu zagospodarowania Jasień – Nowy Świat

Uchwały z dn. 26.09.12

Uchwała nr XXVII (185) 2012 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej
Uchwała nr XXVII (186) 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXVII (187) 2012 w sprawie zasad zaspakajania potrzeb mieszkaniowych
Uchwała nr XXVII (188) 2012 w sprawie pełnomocnictwa
Uchwała nr XXVII (189) 2012 w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze

Uchwały z dn. 29.08.12

Uchwała nr XXVI (177) 2012 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej
Uchwała nr XXVI (178) 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXVI (179) 2012 w sprawie obligacji komunalnych
Uchwała nr XXVI (180) 2012 w sprawie planu zagospodarowania Osiedla Jagiełły
Uchwała nr XXVI (181) 2012 w sprawie opłat za przedszkola
Uchwała nr XXVI (182) 2012 w sprawie pomocy socjalnej dla uczniów
Uchwała nr XXVI (183) 2012 w sprawie skargi Danuty Marmol
Uchwała nr XXVI (184) 2012 w sprawie naruszenia prawa

Uchwały z dn. 20.06.12

Uchwała nr XXV (171) 2012 w sprawie sprawozdania finanowego
Uchwała nr XXV (172) 2012 w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Uchwała nr XXV (173) 2012 w sprawie Budżetu Gminy
Uchwała nr XXV (174) 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXV (175) 2012 w sprawie skargi na sołtysa Jasienia
Uchwała nr XXV (176) 2012 w sprawie zasad sprzedaży alkoholu

Uchwały z dn. 30.05.12

Uchwała nr XXIV (163) 2012 w sprawie Budżetu Gminy
Uchwała nr XXIV (164) 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXIV (165) 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Uchwała nr XXIV (166) 2012 w sprawie poboru opłaty skarbowej
Uchwała nr XXIV (167) 2012 w sprawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała nr XXIV (168) 2012 w sprawie sprawozdania PiMBP
Uchwała nr XXIV (169) 2012 w sprawie sprawozdania MOK
Uchwała nr XXIV (170) 2012 w sprawie skargi Mieszkańców Okocimia

Uchwały z dn. 25.04.12

Uchwała nr XXII (153) 2012 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej
Uchwała nr XXII (154) 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXII (155) 2012 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XXII (156) 2012 w sprawie nadania medalu na wstędze
Uchwała nr XXII (157) 2012 w sprawie nadania medalu na wstędze
Uchwała nr XXII (158) 2012 w sprawie zasad nabywania mienia
Uchwała nr XXII (159) 2012 w sprawie skargi na sołtysa Jasienia
Uchwała nr XXII (160) 2012 w sprawie Komisji Mieszkaniowej
Uchwała nr XXII (161) 2012 w sprawie nadania nazwy drodze w Jadownikach
Uchwała nr XXII (162) 2012 w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwały z dn. 28.03.12

Uchwała nr XXI (145) 2012 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej
Uchwała nr XXI (146) 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXI (147) 2012 w sprawie Funduszu Sołeckiego
Uchwała nr XXI (148) 2012 w sprawie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
Uchwała nr XXI (149) 2012 w sprawie stref parkowania
Uchwała nr XXI (150) 2012 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała nr XXI (151) 2012 w sprawie Komisji Mieszkaniowej
Uchwała nr XXI (152) 2012 w sprawie opieki nad zwierzętami

Uchwały z dn. 29.02.12

Uchwała nr XX (140) 2012 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej
Uchwała nr XX (141) 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XX (142) 2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości
Uchwała nr XX (143) 2012 w sprawie opłaty żłobków
Uchwała nr XX (144) 2012 w sprawie nadzoru nad żłobkami

Uchwały z dn. 25.01.12

Uchwała nr XIX (135) 2012 w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej
Uchwała nr XIX (136) 2012 w sprawie nadania nazwy drodze w Sterkowcu
Uchwała nr XIX (137) 2012 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Uchwała nr XIX (138) 2012 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała nr XIX (139) 2012 w sprawie odmowy przyjęcia statutu ZMdsWiK

Uchwały z dn. 28.12.11

Uchwała nr XVIII (121) 2011 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej
Uchwała nr XVIII (122) 2011 w sprawie wspierania rodzin
Uchwała nr XVIII (123) 2011 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej
Uchwała nr XVIII (124) 2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała nr XVIII (125) 2011 w sprawie wykazu wydatków
Uchwała nr XVIII (126) 2011 w sprawie obligacji komunalnych
Uchwała nr XVIII (127) 2011 w sprawie budżetu 2012
Uchwała nr XVIII (128) 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XVIII (129) 2011 w sprawie ulg MPK
Uchwała nr XVIII (130) 2011 w sprawie zbycia gruntu
Uchwała nr XVIII (131) 2011 w sprawie stref parkowania
Uchwała nr XVIII (132) 2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
Uchwała nr XVIII (133) 2011 w sprawie organizacji pozarządowych
Uchwała nr XVIII (134) 2011 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwały z dn. 23.11.11

Uchwała nr XVII (109) 2011 w sprawie zmian w budżecie
Uchwała nr XVII (110) 2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała nr XVII (111) 2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Uchwała nr XVII (112) 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/364/2010
Uchwała nr XVII (113) 2011 w sprawie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2011
Uchwała nr XVII (114) 2011 w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej w Brzesku
Uchwała nr XVII (115) 2011 w sprawie wysokości podatku
Uchwała nr XVII (116) 2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Uchwała nr XVII (117) 2011 w sprawie podatku od transportu
Uchwała nr XVII (118) 2011 w sprawie deklaracji podatkowych
Uchwała nr XVII (119) 2011 w sprawie BIM
Uchwała nr XVII (120) 2011 w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych

Uchwały z dn. 26.10.11

Uchwała nr XVI (103) 2011 w sprawie zmian w budżecie
Uchwała nr XVI (104) 2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała nr XVI (105) 2011 w sprawie dotacji dla OSP Jadowniki, Szczepanów
Uchwała nr XVI (106) 2011 w sprawie dotacji dla OSP Mokrzyska, Poręba Spytkowska
Uchwała nr XVI (107) 2011 w sprawie inkasentów podatkowych
Uchwała nr XVI (108) 2011 w sprawie wyboru ławników 2012-2015

Uchwały z dn. 05.10.11

Uchwała nr XV (94) 2011 w sprawie zmian w budżecie
Uchwała nr XV (95) 2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała nr XV (96) 2011 w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowe kościoła
Uchwała nr XV (97) 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Uchwała nr XV (98) 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Uchwała nr XV (99) 2011 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Uchwała nr XV (100) 2011 w sprawie granic obwodów szkół
Uchwała nr XV (101) 2011 w sprawie udziałów RPWiK
Uchwała nr XV (102) 2011 w sprawie dotacji dla OSP w Wokowicach

Uchwały z dn. 02.09.11

Uchwała nr XIII (80) 2011 w sprawie zmian w budżecie
Uchwała nr XIII (81) 2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała nr XIII (82) 2011 w sprawie nadania medalu na wstędze
Uchwała nr XIII (83) 2011 w sprawie nadania medalu na wstędze
Uchwała nr XIII (84) 2011 w sprawie nadania medalu na wstędze
Uchwała nr XIII (85) 2011 w sprawie nadania medalu na wstędze
Uchwała nr XIII (86) 2011 w sprawie nadania medalu na wstędze
Uchwała nr XIII (87) 2011 w sprawie nadania medalu na wstędze
Uchwała nr XIII (88) 2011 w sprawie skargi na działalność Burmistrza
Uchwała nr XIII (89) 2011 w sprawie zmian statutu MRG
Uchwała nr XIII (90) 2011 w sprawie obwodów do głosowania
Uchwała nr XIII (91) 2011 w sprawie statutu MOK
Uchwała nr XIII (92) 2011 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała nr XIII (93) 2011 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Uchwały z dn. 29.06.11

Uchwała nr XII (68) 2011 w sprawie zatwierdzenia spr. finansowego
Uchwała nr XII (69) 2011 w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Uchwała nr XII (70) 2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o budżecie
Uchwała nr XII (71) 2011 w sprawie zmian w budżecie
Uchwała nr XII (72) 2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała nr XII (73) 2011 w sprawie skargi na Burmistrza
Uchwała nr XII (74) 2011 w sprawie gminnych obiektów publicznych
Uchwała nr XII (75) 2011 w sprawie zasad najmu lokali Gminy
Uchwała nr XII (76) 2011 w sprawie ławników
Uchwała nr XII (77) 2011 w sprawie szkolnych gabinetów stomatologicznych
Uchwała nr XII (78) 2011 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
Uchwała nr XII (79) 2011 w sprawie aktualizacji Planu Ochrony Środowiska

Uchwały z dn. 08.06.11

Uchwała nr XI (66) 2011 w sprawie szkoły w Wokowicach
Uchwała nr XI (67) 2011 w sprawie skargi dt. szkoły w Wokowicach

Uchwały z dn. 31.05.11

Uchwała nr X (55) 2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała nr X (56) 2011 w sprawie zmiany prognozy finansowej Gminy
Uchwała nr X (57) 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu.
Uchwała nr X (58) 2011 w sprawie zmiany uchwały 341 z 2009r.
Uchwała nr X (59) 2011 w sprawie sprawozdania finansowego MOK
Uchwała nr X (60) 2011 w sprawie sprawozdania finansowego PiMBP
Uchwała nr X (61) 2011 w sprawie PSP Sterkowiec
Uchwała nr X (62) 2011 w sprawie PSP Sterkowiec
Uchwała nr X (63) 2011 w sprawie PSP Sterkowiec
Uchwała nr X (64) 2011 w sprawie PSP Sterkowiec
Uchwała nr X (65) 2011 w sprawie odpowiedzi na skargę dt. szkoły w Wokowicach

Uchwały z dn. 27.04.11

Uchwała nr VIII (38) 2011 w sprawie prognozy finansowej
Uchwała nr VIII (39) 2011 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr VIII (40) 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr VIII (41) 2011 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”
Uchwała nr VIII (42) 2011 w sprawie nadania medalu na wstędze
Uchwała nr VIII (43) 2011 w sprawie programu ochrony środowiska
Uchwała nr VIII (44) 2011 w sprawie programu gosp. odpadami
Uchwała nr VIII (45) 2011 w sprawie sprawozdania z realizacji programu gosp. odpadami
Uchwała nr VIII (46) 2011 w sprawie zbycia nieruchomości
Uchwała nr VIII (47) 2011 w sprawie zbycia prawa do nieruchomości
Uchwała nr VIII (48) 2011 w sprawie użyczenia nieruchomości
Uchwała nr VIII (49) 2011 w sprawie planu zagospodarowania Brzesko-Granice
Uchwała nr VIII (50) 2011 w sprawie planu zagospodarowania Brzesko-Dzielnica Przemysłowa
Uchwała nr VIII (51) 2011 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Uchwała nr VIII (52) 2011 w sprawie składu komisji ds. stypendiów
Uchwała nr VIII (53) 2011 w sprawie zajęć dydaktycznych
Uchwała nr VIII (54) 2011 w sprawie opłaty za przedszkola

Uchwały z dn. 30.03.11

Uchwała nr VII (32) 2011 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr VII (33) 2011 w sprawie prognozy finansowej
Uchwała nr VII (34) 2011 w sprawie inkasentów podatkowych
Uchwała nr VII (35) 2011 w sprawie funduszu sołeckiego
Uchwała nr VII (36) 2011 w sprawie pomników przyrody
Uchwała nr VII (37) 2011 w sprawie zespołu interdyscyplinarnego

Uchwały z dn. 28.02.11

Uchwała nr VI (27) 2011 w sprawie reorganizacji w PSP Sterkowiec
Uchwała nr VI (28) 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr VI (29) 2011 w sprawie nadania nazwy PSP Sterkowiec
Uchwała nr VI (30) 2011 w sprawie wyborów osiedlowych
Uchwała nr VI (31) 2011 w sprawie wniesienia kasacji wyroku sądu

Uchwały z dn. 26.01.11

Uchwała nr V (20) 2011 w sprawie prognozy finansowej
Uchwała nr V (21) 2011 w sprawie budżetu 2011
Uchwała nr V (22) 2011 w sprawie zmiany stawek podatku
Uchwała nr V (23) 2011 w sprawie formularzy podatkowych
Uchwała nr V (24) 2011 w sprawie planów pracy komisji
Uchwała nr V (25) 2011 w sprawie planów kontroli komisji rewizyjnej
Uchwała nr V (26) 2011 w sprawie zasad zwrotu kosztów radnych

12 / 2018. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK.

Plik PDF – Informacja PSZOK 2018.

 

INFORMACJA – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku
ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 6865172,
Fax 14 66 30 545, e-mail: [email protected]
Adres strony internetowej: concursos-brasil.info

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
CPV- 90.50.00.00-2
Nazewnictwo wg CPV: usługi związane z odpadami

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK – odbiorze odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Brzesko do Punktu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r, poz. 1289), przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/304/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku oraz zapisami Uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.

III. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:
roczna: 171 600,00 zł – netto.

IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm. ).
Uzasadnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Ponadto, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

VI. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY: 01.01.2019 – 31.12.2019 roku.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.
_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV- 90.50.00.00-2 – usługi związane z odpadami
ZPKG.XIII.271.2.12.2018.ZM z dnia 22 październik 2018 roku