Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
LVI Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-10-12 14:02
2
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
2018-10-11 12:36
3
Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap Łącznika Brzeskiego
2018-10-10 10:00
4
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2018-10-04 16:00
5
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
2018-10-02 14:35
6
Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali oraz wykonaniem infrastruktury technicznej i drogi wewnętrznej na części działki nr ewid. 897/10
2018-09-27 9:17
7
OBWIESZCZENIE
2018-09-25 8:51
8
LV Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-09-21 15:27
9
Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych
2018-09-21 15:04
10
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2018-09-18 11:58
11
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2018-09-17 12:56
12
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2018-09-17 12:49
13
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2018-09-13 10:49
14
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2018-09-13 10:44
15
Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych
2018-09-11 9:34
16
Uproszczona oferta
2018-09-05 11:36
17
„Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9””
2018-09-05 10:26
18
Posiedzenie Kapituły
2018-08-31 15:08
19
Konsultacje społeczne
2018-08-31 14:12
20
LIV Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-08-24 13:02
21
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2018-08-21 13:08
22
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2018-08-17 15:33
23
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2018-08-13 15:37
24
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2018-08-13 11:53
25
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2018-08-07 15:32
26
Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap Łącznika Brzeskiego
2018-08-06 9:46
27
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2018-07-17 14:44
28
Ogłoszenie o naborze
2018-07-11 15:35
29
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2018-07-11 12:40
30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2018-07-10 12:10
31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia własności Gminy Brzesko.
2018-07-05 16:20
32
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko
2018-07-04 15:03
33
Ogłoszenie o naborze
2018-07-03 15:13
34
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2018-07-02 15:36
35
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2018-06-25 13:12
36
LIII Sesja Rady Miejskiej
2018-06-20 15:33
37
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2018-06-18 16:19
38
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2018-06-14 21:27
39
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2018-06-14 15:19
40
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2018-06-14 14:34
41
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2018-06-13 12:16
42
Ogłoszenie o konkursie
2018-06-11 14:22
43
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2018-06-11 11:10
44
Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap Łącznika Brzeskiego
2018-05-30 11:09
45
LII Sesja Rady Miejskiej
2018-05-25 15:29
46
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2018-05-16 14:20
47
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2018-05-15 16:17
48
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
2018-05-15 16:03
49
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2018-05-15 15:54
50
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2018-05-11 11:11