Spotkanie w sprawie wymiany pieców - 19 września w RCK-B!

Spotkanie w sprawie wymiany pieców – 19 września w RCK-B!

W ramach rządowego programu „Czyste powietrze” właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:  24 września 2018 roku  /poniedziałek/ o godz. 8:00   (sala obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku (ul. Głowackiego 51)

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

 1. Fundusz sołecki- bieżąca informacja.
 2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 4. Przyjęcie protokołu z dnia 20 sierpnia 2018r.

 

 

            Przewodniczący  Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku

 

                                                                                                              mgr Krzysztof Bogusz

Czytaj więcej...

Zbierali pieniądze dla Weroniki

W dniach 13-15 września w sklepach w Brzesku, Jadownikach, Sterkowcu, Szczepanowie i Mokrzyskach trwała kwesta, którą prowadzili

Czytaj więcej...

MARR zaprasza do udziału w programie „Dobry czas na adaptację do zmian”

Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z

Czytaj więcej...

85 lat minęło

6 września 1933 roku zarejestrowany został Okocimski Klub Narciarski, który z czasem stał się stowarzyszeniem wielosekcyjnym. Przez te 85 lat

Czytaj więcej...

Uroczystości strażackie w Jadownikach

Uroczystą mszą w kościele pod wezwaniem św. Prokopa Opata rozpoczęły się uroczystości związane z poświęceniem proporca Dziecięcej

Czytaj więcej...

Ten Grób jest pusty…

Tegoroczne Święto Podwyższenia Krzyża, które Kościół obchodził 14 września na długo zapadnie w pamięci parafian z Miłosierdzia Bożego w Brzesku.

Czytaj więcej...

Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ  w  BRZESKU odbędzie się dnia : 24 września 2018 r./ poniedziałek / o godzinie 11 -tej w sali  posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

 1. Przedstawienie skargi Pani K.T. – wyrażenie opinii i przedstawienie projektu uchwały wraz uzasadnieniem.
 2. Analiza wykonania budżetu za I połowę 2018r.
 3. Wykorzystanie dotacji z programów Unijnych i krajowych.
 4. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych. ( inf.email)
 5. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.
  ( inf.email)
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji .

 

 

Przewodnicząca Komisji    Rewizyjnej RM w Brzesku

                                                                        

                         Barbara Borowiecka

 

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, które  odbędzie się w dniu:   25 września  2018 roku (wtorek ) o godzinie 12.00 w  Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 sala posiedzeń komisji.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

 1. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i opieki medycznej na terenie miasta.( inf. email)
 2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.( inf. email).
 3. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018 roku w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 30 lipca i 13 sierpnia  2018 r. ( protokoły są wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej ).
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów uchwał na sesję RM.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                     Grzegorz Kolbusz

Czytaj więcej...

Gmina Brzesko rozwija się z pomocą środków unijnych

W 2018 roku  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym już po raz ósmy przedstawił wyniki rankingu, w którym wyłaniane są najlepsze gminy pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach rankingu ocenie poddawane  były wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. W rankingu MISTiA i GUS-u liderem powiatu brzeskiego została gmina Brzesko.

Czytaj więcej...