Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się  w  dniu   23 sierpnia 2018  roku / czwartek / o godzinie  9.00 w sali posiedzeń  UM w Brzesku /mała sala  ul. Głowackiego 51

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  30 lipca  2018.
  ( protokół jest wyłożony do wglądu w BRM w Brzesku ul. Głowackiego 51 .)
 2. Informacja o wpływach ze składników majątkowych.
 3. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych. Ocena stanu zadłużenia Gminy.
 4. Ocena i stan realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w 2018 r.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję w miesiącu   sierpniu br.

 

 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki Finansowej RM w Brzesku

Jarosław Sorys

Czytaj więcej...

Muzyczne balkony

Podobnie jak w ubiegłym roku Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku organizował muzealne muzyczne balkony. Niedzielne

Czytaj więcej...

Koncerty Wolności

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka zaprasza na Koncerty Wolności, które odbędą się 9 września na Placu Kazimierza Wielkiego.

Czytaj więcej...

W hołdzie poległym o wolność Polski

Z okazji Święta Wojska Polskiego obchodzonego w 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej, burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wraz z małżonką, w imieniu władz samorządowych i mieszkańców, złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza oraz tablicami poświęconymi poległym żołnierzom i mieszkańcom ziemi brzeskiej, którzy cierpieli i zginęli w walkach za wolną i niepodległą Polskę.

Czytaj więcej...

Zmarł Stanisław Pawlikowicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 sierpnia zmarł ś.p. Stanisław Pawlikowicz

Czytaj więcej...

Święto Wojska Polskiego

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone  jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 22 sierpnia 2018 roku / środa / o godzinie  9.00 W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

 1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 9 lipca 2018 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
 2. Ocena stanu zadłużenia Gminy. Ściągalność podatków i opłat lokalnych.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email).

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Brzesku

 

mgr  Adam Kwaśniak

Czytaj więcej...

Bezpieczne wakacje – 2018 z harcerzami

Wakacje pod namiotami dla wielu dzieci i młodzieży to popularna, ciekawa i pełna wrażeń forma

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się w dniu: 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w  sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

 1. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych w Gminie Brzesko do nowego roku szkolnego 2018/2019.
 2. Przyjęcie protokołu komisji z dnia 16 maja 2018r. oraz 20 czerwca 2018r.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku.
 4. Wizja lokalna PSP w Buczu- termomodernizacja placówki.

 

 

             Przewodniczący

  Komisji  Oświaty Kultury i Sportu
Rady  Miejskiej w Brzesku

 

mgr Bogusław Babicz

 

Czytaj więcej...

Szczep „Bohaterów Września” na Węgrzech

Po raz kolejny harcerze ze Szczepu Drużyn im. Bohaterów Września, działający przy

Czytaj więcej...