VIII Międzygminny Przegląd Rękodzieła i Kuchni Regionalnej

VIII Międzygminny Przegląd Rękodzieła i Kuchni Regionalnej

14 października w Porębie Spytkowskiej już po raz ósmy odbył się Międzygminny Przegląd Rękodzieła i Kuchni Regionalnej. Organizatorem cieszącego się

Czytaj więcej...

Dzisiaj debata dwóch kandydatów. Zadaj im pytanie!

Debata na urząd burmistrza miasta, organizowana przez redakcję Głosu Brzeskiego jednak się odbędzie. Zapraszamy do oglądania bezpośredniej relacji

Czytaj więcej...

Umowa na wykonanie projektu hali w Mokrzyskach podpisana

W miniony poniedziałek w Publicznej Szkole Podstawowej w Mokrzyskach podpisana została umowa na wykonanie projektu architektonicznego i budowlanego

Czytaj więcej...

Święto szkoły w Sterkowcu

15 października społeczność PSP w Sterkowcu świętowała ósmą rocznicę nadania szkole imienia Świętego Stanisława Szczepanowskiego BM. Uroczystość

Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców gminy Brzesko na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych

Urząd Miejski w Brzesku, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców gminy Brzesko zainteresowanych

Czytaj więcej...

Wciąż jest jeszcze tyle pięknych miejsc, w których nas jeszcze nie było…

Seniorzy z klubu seniora działającego przy Rodzinie Kolpinga w Brzesku biorąc udział w projekcie ,,Sztuka życia” realizowanym przez Stowarzyszenie Rodzina

Czytaj więcej...

Zbycie działki – Pomianowski Stok

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku

I przetarg odbył się 12.10.2017 r.

II przetarg odbył się 12.01.2018 r.

III przetarg odbył się 18.05.2018 r.

                        Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW TR1B/00065482/4 będąca do dnia 26.09.2089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp. Nr działki ewidencyjnej Pow.
w ha
Cena wywoławcza gruntu Wysokość wadium
w zł
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1. 1411/247 0,0851 110 200,00
+ 23% VAT
10 000,00 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Pomianowski Stok“
w Brzesku jest to teren mieszkalnictwa rodzinnego głównie jednorodzinnego.
2. 1411/248 0,0724 93 800,00
+ 23% VAT
10 000,00

Przedmiotowa nieruchomość, została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 139/2017 z dnia 30.05.2017 r., położona jest w południowo-zachodniej części miasta Brzesko w woj. małopolskim w odległości około 1 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla Pomianowski Stok w bezpośrednim sąsiedztwie dróg osiedlowych, które łączą się poprzez ul. Aleja Solidarności z ul. Pomianowską. Elementy infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu. Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako RIVa. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006
w taki sposób aby w dniu 07.12.2018 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym.
Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować nie dopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

            Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku

  1. Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie (14) 68-65-157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu
    są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: concursos-brasil.info

Regulamin przetargu

Czytaj więcej...

Jubileusz Złotych Godów

27 par uroczyście świętowało jubileusze 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Ich rodziny i przyjaciół w siedzibie urzędu miejskiego przyjmowali burmistrz

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, zarówno dla nauczycieli, jak i ich wychowanków. Podkreśla jak ważna jest

Czytaj więcej...

Debata kandydatów – transmisja na żywo

Redakcja gazety Głos24 Brzeska organizuje debatę czterech kandydatów na urząd burmistrza Brzeska. Debata planowana jest na wtorek 16 października 2018 roku. Transmisję z debaty będzie można oglądać na żywo na FB gminy Brzesko od godziny 18.00.

Również w poniedziałek 15 października na antenie Radia Kraków od godziny 17.00 będzie można wysłuchać debaty kandydatów.

Czytaj więcej...