Budowa chodnika na odcinku Brzesko-Jasień

Budowa chodnika na odcinku Brzesko-Jasień

Na podstawie porozumienia podpisanego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie gmina Brzesko

Czytaj więcej...

Święto patrona miasta

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka oraz proboszcz parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła Józef Drabik zapraszają na

Czytaj więcej...

Trwa termomodernizacja budynków szkolnych

Trwają prace związane z termomodernizacją budynków kilku szkół znajdujących się na terenie gminy, między innymi w

Czytaj więcej...

Święto Patrona Miasta

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka oraz Proboszcz Parafii NMP MK i św. Jakuba w Brzesku – Ks. Józef Drabik zapraszają na uroczystości Patrona Naszego Miasta – św. Jakuba.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie Burmistrza Brzeska o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektor (1 etat) w referacie Geodezji, Gospodarowania Mieniem

Czytaj więcej...

Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ  w  BRZESKU odbędzie się dnia : 18 Lipca  2018 r./ środa / o godzinie 12 -tej w sali  posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Analiza skargi Pani K.T.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji .

                                    

 

Przewodnicząca Komisji    Rewizyjnej RM w Brzesku

                                                                         Barbara Borowiecka

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki krok po kroku

Rada Miejska w Brzesku w czasie sesji, która odbyła się 28 marca 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119 I piętro,  tel. 14 – 68-65-157.

 

1/

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1406/2, – własność

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0243 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     81407
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko,  ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako B.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    garaże

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    12,87 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    15-go  maja każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin ustala się do dnia 10 października 2018r.

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

2/

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    2355/9 – własność
2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0392 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     56564
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko, ul. Barona Goetza

 

Teren jest sklasyfikowany jako  B.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    pomieszczenia gospodarcze, uprawa warzyw, garaż o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2i za 100,0 m2 netto

Þ    12,87 zł netto za 1,0 m2 ( garaż)

Þ     9,16 zł netto za 100,0 m2(pomieszczenia gospodarcze, uprawa warzyw) do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    15 maja każdego roku- garaż

Þ     31 marca każdego roku -pomieszczenia gospodarcze i uprawa warzyw, za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin płatności ustala się na dzień 10 października 2018r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. Zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

3/

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1629/15 – własność
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    6,40 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     51350
4

5.

Położenie

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Mokrzyska-Bucze

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako  PsV.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     0,75 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,

 

     
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji,  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

4/

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1411/273 – użytkowanie wieczyste

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0500 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    65482

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    Brzesko, ul. Pomianowska

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    zieleń przydomowa, uprawa warzyw

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    9,16 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin płatności ustala się na dzień 10 października 2018r.

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

5/

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1411/273 – użytkowanie wieczyste

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,1200 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    65482

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    Brzesko, ul. Pomianowska

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    składowanie materiałów sypkich, sprzętu budowlanego

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    0,25 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    20-go  każdego miesiąca z góry,
za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin płatności ustala się na dzień
10 października 2018r.

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

Czytaj więcej...

XIX Baszta Jazz Festival w Czchowie

Już w najbliższy weekend – 13, 14 i 15 lipca rozpocznie się Baszta Jazz Festiwal – trzy wspaniałe dni z muzyką. Organizatorzy zapewniają

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się  w  dniu: 30 Lipica 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 12:00 w sali obrad UM w  Brzesku ul. Głowackiego 51.

Proponowany  porządek  posiedzenia :

  1. Przyjęcie protokołu z dnia 21 czerwca 2018r.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał.
  3. Wizja lokalna w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej  Rady Miejskiej w Brzesku- Jarosław Sorys

Czytaj więcej...