Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Burmistrz Brzeska informuje o wyłożeniu do wglądu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2019. Projekt znajduje się na stronie concursos-brasil.info i w Urzędzie Miejskim w Brzesku pok. nr 13.

Wszelkie uwagi i propozycje zapisów należy zgłaszać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Brzesku pok.13 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] w terminie do  11 października 2018r.

Projekt uchwały

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.