Komunikat w sprawie ochronnego szczepienia lisów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że stosownie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r. poz. 1737), w dniach: od 27 września do 6 października 2018r., na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

W załączeniu dołączamy komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie oraz wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów.

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Wskazówki dla mieszkańców

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.