OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak: 00.4706.1.2018.EC dotyczącej nakazu realizacji działań w wyniku przedłożenia przez PKP PLK S.A. analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem na odcinku Podłęże-Tarnów

Obwieszczenie

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.