Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych, odbędzie się w dniu: 26 WRZEŚNIA 2018 roku /ŚRODA / o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ulica Głowackiego 51

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie TYTUŁÓW HONOROWYCH „MEDAL NA WSTĘDZE ZA ZASŁUGI DLA MIASTA BRZESKA”.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych

mgr Adam Kwaśniak

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.