Nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju 119 I piętro,
tel. 14 – 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1097/87,

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0354 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00053679/5
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko,  ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako Bp.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    parking o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    3,16 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    10-go  każdego miesiąca,

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1262/7
2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0020 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00061095/6
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko, ul. Solskiego

 

Teren jest sklasyfikowany jako  B.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    garaż o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2netto

Þ    12,87 zł netto za 1,0 m2  do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    15 maja każdego roku

Þ

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.