Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ  w  BRZESKU odbędzie się dnia : 24 września 2018 r./ poniedziałek / o godzinie 11 -tej w sali  posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Przedstawienie skargi Pani K.T. – wyrażenie opinii i przedstawienie projektu uchwały wraz uzasadnieniem.
  2. Analiza wykonania budżetu za I połowę 2018r.
  3. Wykorzystanie dotacji z programów Unijnych i krajowych.
  4. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych. ( inf.email)
  5. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.
    ( inf.email)
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji .

 

 

Przewodnicząca Komisji    Rewizyjnej RM w Brzesku

                                                                        

                         Barbara Borowiecka

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.