Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, które  odbędzie się w dniu:   25 września  2018 roku (wtorek ) o godzinie 12.00 w  Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 sala posiedzeń komisji.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i opieki medycznej na terenie miasta.( inf. email)
  2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.( inf. email).
  3. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018 roku w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
  4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 30 lipca i 13 sierpnia  2018 r. ( protokoły są wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej ).
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów uchwał na sesję RM.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                     Grzegorz Kolbusz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.