Konsultacje społeczne

W związku z podjętą Uchwałą Nr LIV/384/2018 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, uprzejmie informujemy, że zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie wszystkich sołectw i osiedli Gminy Brzesko w sprawie projektów statutów tych sołectw i osiedli. Proponowane zmiany wprowadzają 5 letnią kadencję organów jednostek pomocniczych gminy, tak jak w przypadku kadencji Rady Miejskiej oraz zmiany sposobu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Projekty statutów osiedli i sołectwa są udostępnione w siedzibach sołectw i osiedli, w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pok. 13 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku w okresie od 01-09-2018 do 30-09-2018r.

Projekt zmiany statutu 2 osiedli

Projekt zmiany statutu 5 osiedli

Projekt zmiany statutu sołectwa Bucze

Projekt zmiany statutu sołectwa Jadowniki

Projekt zmiany statutu sołectwa Jasień

Projekt zmiany statutu sołectwa Mokrzyska

Projekt zmiany statutu sołectwa Okocim

Projekt zmiany statutu sołectwa Poręba Spytkowska

Projekt zmiany statutu sołectwa Sterkowiec

Projekt zmiany statutu sołectwa Szczepanów

Projekt zmiany statutu sołectwa Wokowice

 

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.