Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się  w  dniu   23 sierpnia 2018  roku / czwartek / o godzinie  9.00 w sali posiedzeń  UM w Brzesku /mała sala  ul. Głowackiego 51

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  30 lipca  2018.
    ( protokół jest wyłożony do wglądu w BRM w Brzesku ul. Głowackiego 51 .)
  2. Informacja o wpływach ze składników majątkowych.
  3. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych. Ocena stanu zadłużenia Gminy.
  4. Ocena i stan realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w 2018 r.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję w miesiącu   sierpniu br.

 

 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki Finansowej RM w Brzesku

Jarosław Sorys

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.