Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się w dniu: 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w  sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych w Gminie Brzesko do nowego roku szkolnego 2018/2019.
  2. Przyjęcie protokołu komisji z dnia 16 maja 2018r. oraz 20 czerwca 2018r.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku.
  4. Wizja lokalna PSP w Buczu- termomodernizacja placówki.

 

 

             Przewodniczący

  Komisji  Oświaty Kultury i Sportu
Rady  Miejskiej w Brzesku

 

mgr Bogusław Babicz

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.