Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, które  odbędzie się w dniu:  30 lipca  2018 roku (poniedziałek ) o godzinie 9.00  w  SP ZOZ w Brzesku ul. Kościuszki 68 ( hol szpitala)

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Wizja lokalna komisji SP ZOZ w Brzesku – Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 25 czerwca 2018 r. ( protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej ).
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów uchwał na sesję RM.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.