Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 21 maja 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Brzesku  –  w sali obrad ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

 

  1. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2017.
  2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017  oraz sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący   Komisji  Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady

Miejskiej w Brzesku

 

Grzegorz Kolbusz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.