Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się w dniu: 16 maja  2018 roku (środa  )  o godzinie 9.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko. ( inf. email)
  2. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2017. Zapoznanie się z ofertą Dni Brzeska 2018. ( Inf.email)
  3. Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe oraz zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich działalność w roku 2018, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.( inf.email)
  4. Analiza sprawozdania z wykonania Budzetu Gminy Brzesko za rok 2017 w zakresie spraw oswiatowych.
  5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 22 marca 2018 r.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i projektów uchwał. ( Inf. email)

 

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                     mgr Bogusław Babicz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.