Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 21 maja  2018 roku / poniedziałek / o godzinie  9.00  w  Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 17 kwietnia 2018 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2017.
  3. Sprawozdanie dotyczące współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe w 2017 r. ( email)
  4. Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.( email)
  5. Analiza sprawozdania MOK i PiMBP za 2017 r.( email)
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email).

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Brzesku

 

mgr  Adam Kwaśniak

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.