Raport z publikacji zapytania ofertowego

Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 03/18/04/2018 na Portalu Ogłoszeń ARiMR. Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji pn. „Prace konserwatorski przy 2 zabytkowych kapliczkach w miejscowościach Poręba Spytkowska oraz Jasień na terenie Gminy Brzesko:”

Raport z publikacji zapytania ofertowego

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.