Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 17 kwietnia  2018 roku / wtorek / o godzinie  9.00 W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 26 marca 2018 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
  2. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za rok 2017. ( inf. email)
  3. Informacja na temat obowiązujących stawek w ramach systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. ( Inf. email)
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email).

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Brzesku

 

mgr  Adam Kwaśniak

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.