Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

             Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:  23 kwietnia 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Brzesku w sali obrad ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

Proponowany porządek  posiedzenia :

  1. Wizja lokalna – Dom Dziecka w Jasieniu.
  2. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2017r.
  1. Przyjęcie protokołu z dnia 26 marca 2018r.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący   Komisji  Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady

Miejskiej w Brzesku

 

Grzegorz Kolbusz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.