Ogłoszenie otwartego konkursu

Burmistrz Brzeska ogłasza konkurs na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2018 określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 48

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej

Oferta na realizację zadania

Załącznik nr 1 do oferty

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.