Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 21 MARCA  2018 roku / ŚRODA / o godzinie  9.00 W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Przyjęcie protokołu z dnia 26 lutego 2018 roku – protokół jest dostępny do wglądu w BRM w Brzesku.
  2. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2018 wraz z informacją nt. planów przestrzennego zagospodarowania Gminy i obszarów przeznaczonych pod tzw. ”Strefy Aktywności Gospodarczej”.
  3. Informacje nt. obiektów użyteczności publicznej nt. Gminy Brzesko (aktualny stan, potrzeby inwestycyjne).
  4. Analiza realizacji wniosków komisji za okres od lipca do grudnia 2017 roku .( inf.email)
  5. Informacja na temat stanu dróg po okresie zimowym.
  6. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2019. Dyskusja.
  7. Informacje nt. możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, w tym z środków ministerialnych i funduszy unijnych przez Gminę Brzesko i jednostki podległe.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski

              Przewodniczący

Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Bogusz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.