Ogłoszenie o konkursach

Burmistrz Brzeska ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na dyrektora (wpisać nazwę szkoły/przedszkola) w (wpisać nazwę miejscowości)” na adres: Urząd Miejski w Brzesku ul. Bartosza Głowackiego 51 32-800 Brzesko, w terminie 23 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32 – 800 Brzesko oraz na stronie internetowej concursos-brasil.info, (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Brzesku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30).

Szczegóły w załączniku poniżej.

Ogłoszenia o konkursach

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.