Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się w dniu: 22 marca 2018 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w  sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2018 wraz z informacją dotyczącą planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko oraz obszarów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”.
  2. Omówienie propozycji zmian w obwodach szkolnych na terenie miasta Brzeska- projekt uchwały.
  3. Przyjęcie protokołu z dnia 23 stycznia oraz 13 lutego 2018r.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku.

 


 

             Przewodniczący

  Komisji  Oświaty Kultury i Sportu
Rady  Miejskiej w Brzesku

 

mgr Bogusław Babicz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.