Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się  w  dniu  21 marca 2018  roku / środa  / o godzinie  9.00 w sali posiedzeń  UM w brzesku ul. głowackiego 51

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1.  Informacja na temat realizacji inwestycji planowanych w Gminie Brzesko w 2018r. wraz z informacją dotyczącą  planowania przestrzennego. „Strefy Aktywności Gospodarczej”, pozyskiwanie inwestorów i pomoc lokalnym przedsiębiorcom. ( inf.email)
  2. Informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy.
  3. Analiza wykonania wniosków komisji za I półrocze 2017 roku.
  4. Przyjęcie protokołu z dnia 28 lutego 2018 r.( Protokół znajduje się do wglądu w BRM).
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję w miesiącu  marcu br. ( inf.email)

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Finansowej

RM w Brzesku

 

Jarosław Sorys

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.