Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, które  odbędzie się w dniu:   26 marca 2018 roku (poniedziałek ) o godzinie 11.00 w  Sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 28 lutego 2018 r. ( protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej ).
  2. Funkcjonowanie dziennego domu seniora „Senior+” – Wizja lokalna. Określenie potrzeb i możliwych kierunków rozwoju.
  3. Ocena możliwości przeniesienia jadłodajni w inną lokalizację – wizja lokalna w jadłodajni oraz w proponowanej nowej lokalizacji przy ulicy Piłsudskiego.
  4. Organizacja opieki przedszkolnej i szkolnej, stan aktualny i potrzeby na przyszłość.
  5. Sprawozdanie i ocena wykonania zadań w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów uchwał na sesję RM w miesiącu  marcu br.

 

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                                     Grzegorz Kolbusz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.