INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 09 marca 2018 r. decyzji Nr 7/BZ/2018 znak: W1-XI.7840.1.198.2017.PZ o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową na działce nr 211/5 obręb Brzesko jednostka ewidencyjna Brzesko-miasto.

Informacja do publicznej wiadomosci

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.