Decyzja środowiskowa

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kotła z rusztem ruchomym o nominalnej wydajności 10 MW opalanego biomasą w istniejącym budynku Kotłowni Rejonowej, zlokalizowanej przy ul. Cieplej 11 w Brzesku, należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.