Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się  w  dniu : 28 lutego 2018 roku /środa/ o godzinie 08:30w sali obrad UM w  Brzesku ul. Głowackiego 51.

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

  1. Informacja na temat funkcjonowania BOSiR.
  2. Przedstawienie informacji RPWiK dotyczącej wysokości opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. Plany dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej.
  3. Analiza wykonania wniosków komisji za I półrocze 2017r.
  4. Przyjęcie protokołu z dnia 15 stycznia 2018 r.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał.

 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej

   Rady Miejskiej w Brzesku

 

Jarosław Sorys

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.