Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 26 lutego  2018 roku / poniedziałek / o godzinie  9.00 w  Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Analiza sprawozdania z realizacji wniosków komisji za okres od stycznia do czerwca 2017 r. ( inf. email)
  2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 15 stycznia 2018 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
  3. Promocja Gminy Brzesko w Internecie – propozycje i rozwiązania.
  4. Ochrona powietrza w Gminie Brzesko – analiza potrzeb i możliwości ich realizacji.
  5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – możliwości wsparcia dla NGO na terenie Gminy Brzesko , aktualny stan współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe.
  6. Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych związanych ze 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
    ( inf.email)
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email).

                Przewodniczący  Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku

                                                                                                                                           mgr Krzysztof Bogusz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.