Ogłoszenie konkursu – nr 5

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2018 określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się

Ogłoszenie konkursu

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.