Migawka

Święto Patrona Miasta

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka oraz Proboszcz Parafii NMP MK i św. Jakuba w Brzesku – Ks. Józef Drabik zapraszają na uroczystości Patrona Naszego Miasta – św. Jakuba.

Czytaj więcej...

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Miejski w Brzesku informuje  że w dniach od 06.07.2018r. do 21.09.2018r.  przeprowadzona zostanie bezpłatnie w Gminie Brzesko zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą zbierane bezpośrednio na przejeżdżający samochód – opisany (Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.)

Czytaj więcej...

Małopolski e-Senior – weź udział w projekcie!

Projekt „Małopolski e-Senior” jest realizowany na terenie gminy Brzesko w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Czytaj więcej...

E-urzędy w województwie małopolskim

Gmina Brzesko przystąpiła do programu pt. „E-urzędy w województwie małopolskim”  który jest  realizowany od 18.12.2017r. do 31.03.2019r. 

Czytaj więcej...